Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách cao học khóa 22 trông thi đại học năm 2014

Danh sách

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viện Cao học khóa XXII danh sách học viên được cử đi tham gia công tác tuyển sinh đại học năm 2014.

Lịch tham gia công tác tuyển sinh như sau:

1. Tập trung phổ biến quy trình thi: 16h00-17h30 Thứ tư ngày 2/7/14 tại Hội trường lớn.

2. Tập huấn công tác coi thi: cả ngày 4/7/2014 tại các đoàn coi thi (Học viên theo các đoàn, danh sách xem cụ thể và ngày 2/7/14)

3. Tập trung tại điểm thi: Ngày 8 tháng 7 năm 2014

4. Coi thi: Ngày 9,10 tháng 7 năm 2014 

Phòng QLĐTSĐH yêu cầu các học viên có tên nghiêm túc thực hiện, nếu bỏ coi thi, vi phạm quy chế sẽ bị kỷ luật theo quy định hiện hành
Danh sách tham dự tuyển sinh đại học năm 2014 xin xem tại đây

Xin cám ơn !

Phòng QL ĐTSĐH