Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoạch thi ngoại ngữ Cao học khóa 21

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học tổ chức thi chứng chỉ Ngoại ngữ B1 cho học viên lớp Cao học khóa XXI vào ngày 21-22/6/2014.

Click vào đây để xem kế hoạch thi

click vào đây để xem danh sách phòng thi.

Sơ đồ Phòng thi

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

 

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học