Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2014

Lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2014

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2014 như sau:

Xin mời vào đây để xem thông tin chi tiết:

http://hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?tID=3422