Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo triệu tập học viên CKI khóa 19 về nhập học

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch tập trung nhập học cho các học viên CKI khóa 19 như nội dung đính kèm. Nhà trường đã gửi giấy triệu tập cho từng học viên theo đường bưu điện, nếu học viên nào có tên trong danh sách trúng tuyển mà chưa nhận được giấy triệu tập thì cũng đến tập trung đúng lịch, nhà trường sẽ cấp lại giấy triệu tập.

Click xem thông tin chi tiết

1. Giấy triệu tập

2. Danh sách trúng tuyển

3. Lịch học

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học