Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

DANH SÁCH HỌC VIÊN CKI KHÓA XVIII THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học tổ chức thi chứng chỉ Ngoại ngữ vào 7h30 thứ 7, ngày 06/9/2014.

Đề nghị các học viên xem phòng thi, giảng đường và đến đúng giờ để đảm bảo cho kỳ thi tổ chức tốt và đảm bảo đúng quy chế đào tạo.

Danh sách xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_