Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH CỦA CKI KHÓA 17 - NĂM 2014

Nhà trường thông báo tới anh/ chị học viên lớp CKI khóa 17 kết quả thi tốt nghiệp lý thuyết chuyên ngành.

Xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_