Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng kết hợp giữa Đại học Loraine (Université de Lorraine)- Cộng Hòa Pháp, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Phạm Ngọc Thạch

Phòng QL ĐTSĐH

Phòng QL Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên:

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng kết hợp giữa Đại học Loraine (Université de Lorraine)- Cộng Hòa Pháp, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Phạm Ngọc Thạch đã được các Hiệu trưởng của trường Đại học Loraine, Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệu trưởng Đại học Phạm Ngọc Thạch phê duyệt.

Chương trình này đã được văn phòng Châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (la direction Bureau Asie-Pacifique de l'AUF) xác nhận tài trợ . > Chương trình sẽ gồm 2 năm. Năm thứ nhất sẽ học tại Việt Nam với các giảng viên Pháp, giảng viên Việt Nam và có kết hợp với học tập Elearning. Năm thứ hai sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm có năng lực tốt hơn sẽ được học tại Đại học Loraine (học về Dịch tễ, nghiên cứu lâm sàng, lượng giá); nhóm còn lại sẽ được học tại Việt Nam (học về Can thiệp và tăng cường sức khỏe).

Sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép và nếu có ít nhất 6 học viên đủ năng lực tham gia, chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng sẽ bắt đầu vào cuối năm 2014.

Để tuyển chọn đủ các học viên đạt yêu cầu trước khi tiến hành khóa học, Giáo sư Francis Guillemin đã đến Việt Nam và dự kiến sẽ phỏng vấn các ứng viên vào ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014.

Phòng QLĐTSĐH giới thiệu về chương trình đào tạo này cho các đồng nghiệp đã có bằng đại học và có thể sử dụng Pháp ngữ trong học tập sau đại học, có quan tâm về khóa học này xin gửi email về: dvdung@ump.edu.vn; francis.guillemin@univ-lorraine.fr  với tiêu đề AUF-MASTER