Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Các bước chuẩn bị Lễ trao bằng Sau đại học 4/2015

Dành cho Tiến sĩ, BSCKII và Thạc sĩ năm 2015 Nhà trường thông báo kế hoạch trao bằng đến các Tiến sĩ, BSCKII và Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2014

 

Click vào đây để xem chi tiết chương trình

Click vào đây để xem chia bàn đón tiếp học viên

Click vào đây để xem vị trí chỗ ngồi trong hội trường

 

Phòng quản lý đào tạo sau đại học

009bet
1