Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thi chứng chỉ Triết học ngày 10 tháng 01 năm 2014

Thi chứng chỉ triết học

Phòng Quản lý Đào Sau đại học thông báo đến các học viên Bác sĩ nội trú khóa 39 và Cao học khóa 23 lịch thi chứng chỉ triết học như sau

Thời gian thi: 13h45 thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2014

Địa điểm thi: Khu giảng đường Hồ Đắc Di

Đề nghị học viên mang theo giấy nháp, thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân).

Học viên có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình và báo về phòng trước 16h00 ngày 06 tháng 01 năm 2014.

(Lưu ý danh sách có thể thay đổi khi Phòng nhận được danh sách các học viên không đủ điều kiện dự thi của Bộ môn)

Xin cám ơn

Danh sách phòng thi Nội trú

Danh sách phòng thi Cao học

Sơ đồ phòng thi 

009bet