Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM

Ban Giám hiệu nhà trường xin thông báo tới các Bệnh viện/ Viện/ Khoa/ Bộ môn về việc áp dụng hình thức thi trắc nghiệm cho kỳ thi tuyển sinh Cao học - Bác sĩ nội trú từ tháng 8 năm 2015.

Đề nghị các đơn vị thông báo tới các thí sinh có nhu càu dự thi tuyển sinh Cao học - Bác sĩ Nội trú được biết.

Nội dung chi tiết xem tại đây

_Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học_