Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Kế hoạch thi tốt nghiệp BSNT 37, BSCKI- 18 và BSCKII 27

Nhà trường gửi đến các Viện/Khoa/Bộ môn kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp BSNT37, BSCK cấp I khóa 18 và BSCK cấp II khóa 27. Đề nghị các đơn vị thông báo cho học viên và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này

Click vào đây để xem chi triết

Phòng QLĐT Sau đại học

009bet
1