Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thời khóa biểu lớp BSCKI - 20, BSCKII - 29 khóa học 2015-2017

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học gửi đến các Viện, Khoa, Bộ môn và học viên (BSCKI-20; BSCKII-29) thời khóa biểu cho cả khóa học. Căn cứ vào thời khóa biểu, đề nghị các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết về lịch học chứng chỉ chuyên ngành, dự kiến thời gian thông qua đề cương, thời gian bảo vệ luận văn cho các đối tượng.

Click vào đây để xem thời khóa biểu

Phòng QL đào tạo Sau đại học