Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Biểu mẫu kê khai giờ giảng năm học 2014 - 2015

Thực hiện việc theo dõi kê khai giờ giảng và thanh toán chế độ vượt giờ cho các giảng viên của nhà trường, đề nghị các bộ môn nộp bản tổng hợp giờ giảng, kế hoạch giảng, theo dõi giảng lý thuyết, lâm sàng năm học 2014 - 2015 về phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trước ngày 31-8-2015.

Chế độ giảng viên xem tại đây

Biểu mẫu kê khai, tổng hợp giờ giảng download tại đây