Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc làm thẻ học viên Cao học và Bác sĩ nội trú

Dành cho học viên Cao học 24 và Bác sĩ nội trú 40

Trường Đại học Y Hà Nội trân trong thông báo tới tất cả học viên Cao học khóa 24 và Bác sĩ nội trú khóa 40: 

Nhà trường sẽ phối hợp với Ngân hàng BIDV về việc phát hành thẻ liên kết ATM kết hợp thẻ học viên, khi các anh/chị đến tập trung nhập học và hoàn thành tờ khai đăng ký mở thẻ sẽ được cấp thẻ học viên kiêm ATM. Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thành việc làm thẻ này, tuy nhiên còn một số anh/chị chưa đủ hồ sơ, ảnh hoặc thoogn tin chưa rõ ràng nên chưa làm được. Vì vậy, Nhà trường thông báo để các anh chị biết và khẩn trương bổ sung hoặc liên hệ để biết thêm chi tiết (Ths. Trần Bích Hòa, phòng ĐTSĐH, số đt 0988278848).

Danh sách học viên Bác sĩ nội trú chưa được làm thẻ xem tại đây

Danh sách học viên Cao học chưa được làm thẻ xem tại đây

Đề nghị các anh/chị sớm liên hệ để biết thông tin và hoàn thành thủ tục và có thẻ phục vụ việc học tập tại các đơn vị

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học