Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO CAO HỌC - BSNT NĂM 2015

Theo kế hoạch tuyển sinh và công bố kết quả, nhà trường đã tổ chức chấm phúc khảo tuyển sinh Cao học - BSNT cho các thí sinh đăng ký.

Kết quả phúc khảo BSNT xem tại đây.

Kết quả phúc khảo Cao học xem tại đây.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_