Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo nhập học Bác sĩ nội trú XL

Đợt bổ sung nguyện vọng 2 năm 2015

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo anh (chị) đã trúng tuyển Bác sĩ nội trú khoá XL (2015-2018), có danh sách kèm theo tại quyết định số: 5405/QĐ-BYT ngày 18/12/năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhà trường triệu tập Anh (Chị) về tập trung chuẩn bị khóa học, cụ thể như sau:

1. Làm thủ tục nhập học: 14h00 ngày 25/12/2015 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Phòng 313 A1 - Trường Đại học Y Hà Nội.

3. Thời gian đào tạo: Học tập trung 03 (ba) năm.

4. Thời gian bắt đầu học: Từ 28/12/2015 (thứ Hai).

Anh (Chị) có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà tr­ường, của các cơ sở thực hành, chấp hành quy chế đào tạo Bác sĩ nội trú.

Yêu cầu Anh (Chị) có mặt tập trung theo đúng thời gian quy định.

Xem danh sách công nhận trúng tuyển BSNT XL bổ sung tại đây

L­ưu ý:

-         Nếu là Đảng viên, học viên phải chuyển sinh hoạt Đảng về trường, giấy chuyển sinh hoạt Đảng  gửi về văn phòng Đảng ủy Trường đại học Y Hà Nội chậm nhất 01 tháng kể từ ngày nhập học (liên hệ Văn phòng Đảng ủy, tầng 2 nhà A1).

-         Nếu quá 01 tuần kể từ ngày nhập học, học viên không làm thủ tục nhập học, Nhà trường sẽ xoá tên khỏi danh sách công nhận trúng tuyển.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học