Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 05 tháng 12 năm 2015

Danh sách phòng thi

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học thông báo danh sách phòng thi của học viên Cao học khóa 24 dự thi chứng chỉ cơ sở 2 như sau: 
  1. Thời gian: 7h45 ngày 05/12/2015 (thứ Bảy)
  2. Địa điểm: Khu Giảng Hồ Đắc Di và B4
Đề nghị học viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình và phản ánh lên phòng QLĐTSĐH trước 16h00 ngày 03 tháng 12 năm 2015 nếu có sai sót.
Yêu cầu học viên có mặt đúng giờ và mang thẻ học viên (nhưng học viên chưa có thẻ học viên mang CMTND)
(Lưu ý danh sách học viên sẽ thay đổi khi phòng QL ĐTSĐH nhận được danh sách các học viên không đủ điều kiện dự thi của Bộ môn)
 
Danh sách cụ thể xem tại đây