Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THẺ HỌC VIÊN

Đã có thẻ học viên Cao học khóa 24 (các chuyên ngành còn thiếu thẻ) và Nghiên cứu sinh khóa 34, đề nghị các bạn học viên hoàn thiện tờ khai mở thẻ (nếu chưa nộp) về phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ từ ngày 30/11/2015 đến ngày 03/12/2015.

_Phòng QLĐT Sau đại học_