Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi, ngày thi 19/3/2016

Dành cho bác sĩ nội trú 40

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học thông báo danh sách phòng thi, số báo danh... học viên BSNT 40 dự thi chứng chỉ Hỗ trợ 1 như sau: 

Thời gian: 8h00 ngày 19/3/2016 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khu Giảng đường Hồ Đắc Di

Số lượng phòng thi: 06

Danh sách cụ thể xem tại đây

Trường hợp có sai sót trong danh sách, học viên cần báo ngay cho cán bộ quản lý sau đại học để được hỗ trợ kịp thời trước ngày thi. Nhớ mang theo thẻ học viên. 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học