Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoạch học tập ngoại ngữ

Kế hoạch

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học khóa 23 24 (hệ YHDP&YTCC) kế hoạch học tập ngoại ngữ như sau:

                     1. Thời gian học: Từ 17h00-21h00 thứ 2, 3, 5 từ ngày 21/3/16 đến 15/4/16

                     2. Địa điểm học: Khu giảng đường HĐD và B3

Học viên có các câu hỏi hoặc phản hồi gì đề nghị trước 16h00 ngày 18/03/2016.

Danh sách xem tại đây

Kế hoạch học tập xem tại đây