Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách cao học nợ học phí

Danh sách cao học nợ học phí

Phòng QLĐTSĐH phối hợp cùng Phòng TCKT thông báo danh sách các học viên nợ học phí.

Đề nghị học viên Cao học khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ học phí trước 16h00 thứ 2 ngày 30/5/16.

Sau thời gian nêu trên học viên nào không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ bị dừng học tập, gửi giấy báo nợ về cơ quan.

Các ý kiến thác mắc về học phí học viên cầm biên lai đến đối chiếu cùng phòng TCKT

Xin cám ơn !

Danh sách nợ học phí Cao học khóa XXIII

Danh sách nợ học phí Cao học khóa XXIV