Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO

Về danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển CKI hệ tập trung khoá XXI năm 2016

Theo kế hoạch tuyển sinh CKI-CKII năm 2016 của trường Đại học Y Hà Nội, hồ sơ của thí sinh dự thi tuyển CKI đã được Hội đồng xét duyệt hồ sơ thông qua, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, xem tại đây.

2. Danh sách thí sinh được duyệt hồ sơ nhưng phải bổ sung giấy tờ, xem tại đây

2. Danh sách thí sinh thay đổi chuyên ngành dự thi, xem tại đây

3. Danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn dự thi, xem tại đây

Thời gian tập trung thí sinh dự thi: 13h30 ngày 04/5/2016 (nhóm 1: STT từ 1-328); 15h30 ngày 04/5/2016 (nhóm 2: STT từ 329 - 794); 

Địa điểm : Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội

Đề nghị các thí sinh thực hiện đúng thời gian tập trung và bổ sung giấy tờ trước 17h00 ngày 04/5/2016 tại phòng 314, tầng 3 nhà A1.

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet
1