Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

LỊCH XÉT TUYỂN NGHIEN CỨU SINH NĂM 2016

Hôi đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 năm 2016 thông báo Lịch xét tuyển như sau:

Lịch xét tuyển NCS năm 2016: xin mời xem tại đây.

Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh NCS năm 2016