Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo gặp mặt các học viên bảo vệ năm 2017

Gặp mặt học viên

Để chuẩn bị cho việc bảo vệ đề cương và luận văn sau đại học năm 2017. Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi gặp mặt nhằm phổ biến các nội dung liên quan cho các học viên.
 
Kế hoạch cụ thể như sau:
 

Ngày 16 tháng 5 năm 2017: Gặp mặt các học viên chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp

 1. Đối tượng: Chuyên khoa cấp II khóa 29, Cao học khóa 24 và Bác sĩ nội trú khóa 39; 40
 2. Thời gian: 14h00-16h00
 3. Địa điểm: 
 • Hội trường 302 khu giảng đường HĐD: Học viên thuộc Viện ĐT RHM; Viện ĐT YHDP&YTCC; Khoa YHCT
 • Hội trường 304 khu giảng đường HĐD: Học viên khối Ngoại (Ngoại khoa; CĐHA; GMHS; Mắt; PTTH; Sản; TMH; Ung thư)
 • Hội trường 305 khu giảng đường HĐD: Học viên khối Nội + Cơ sở (Nội khoa; Da liễu; HSCC; HH-TM; Lao; Thần kinh; Tâm thần; Tim mạch; Truyền nhiễm; PHCN; Nhi khoa; Dị ứng; Y pháp; YHGĐ; Dược lý; Mô phôi; Vi sinh; Y sinh học di truyền; Ký sinh trùng, Sinh lý; Miễn dịch; GP bệnh; GP người; Hóa sinh)
 
Ngày 17 tháng 5 năm 2017: Gặp mặt các học viên chuẩn bị bảo vệ đề cương luận văn
 1. Đối tượng: Chuyên khoa cấp II khóa 30, Cao học khóa 25, Bác sĩ nội trú khóa 41
 2. Thời gian: 14h00-16h00
 3. Địa điểm: 
 • Hội trường 302 khu giảng đường HĐD: Học viên thuộc Viện ĐT RHM; Viện ĐT YHDP&YTCC; Khoa YHCT
 • Hội trường 304 khu giảng đường HĐD: Học viên khối Ngoại (Ngoại khoa; CĐHA; GMHS; Mắt; PTTH; Sản; TMH; Ung thư)
 • Hội trường 305 khu giảng đường HĐD: Học viên khối Nội + Cơ sở (Nội khoa; Da liễu; HSCC; HH-TM; Lao; Thần kinh; Tâm thần; Tim mạch; Truyền nhiễm; PHCN; Nhi khoa; Dị ứng; Y pháp; YHGĐ; Dược lý; Mô phôi; Vi sinh; Y sinh học di truyền; Ký sinh trùng, Sinh lý; Miễn dịch; GP bệnh; GP người; Hóa sinh)

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo. Những học viên không tham dự sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không bảo vệ được sau này.

Xin lưu ý học viên xem các biểu mẫu tại mục văn bản pháp quy nhà của từng đối tượng

Bài trình bày về yêu cầu bảo vệ luận văn xem tại đây

Bài trình bày về yêu cầu bảo vệ đề cương xem tại đây

 
 
 
 
 
 
 

009bet
1