Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKII KHÓA 28 (2014-2016)

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKII KHÓA 28 (2014-2016)

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp CKII khóa 28 (2014-2016) cho 110 học viên.

Nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tốt các anh/ chị.

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_