Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKI KHÓA 19 (2014-2016)

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG CKI KHÓA 19 (2014-2016)

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp CKI khóa 20 (2014-2016). Nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tốt các anh/ chị.

Danh sách học viên tốt nghiệp và cấp bằng xem tại đây

Quyết công nhận tốt nghiệp và cấp bằng bổ sung xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_