Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo y tế liên tục "Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học"

Trường Đại học Y Hà nội tuyển sinh lớp "Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học"

Hình thức đào tạo: tập trung, học online

Thời gian: đào tạo 7 ngày/ khóa

Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/10/2017 đến 20/10/2017

Dự kiến khai giảng: 26/10/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_