Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017

Ban Thư ký Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh thông báo Lịch báo cáo Hội nghị như sau:

1. Tập trung TOÀN THỂ NCS: 14h00 ngày 07/11/2017

2. Nhập Bài báo cáo Power Point và máy của Ban thư ký: từ 8h30 - 16h30 ngày 07/11/2017;

3. Danh sách và Lịch báo cáo Hội nghị: xin mời xem tại đây.

4. Danh sách và Lịch báo cáo Hội nghị (có tên Bài báo cáo, Tên Đề tài và Thày HD): xin mời tải file./.

Đề nghị toàn thể các Anh/Chị NCS tham dự đầy đủ!

Phòng QLĐT Sau đại học