Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017

Ban Thư ký Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh thông báo Lịch báo cáo Hội nghị như sau:

1. Tập trung TOÀN THỂ NCS: 14h00 ngày 07/11/2017

2. Nhập Bài báo cáo Power Point và máy của Ban thư ký: từ 8h30 - 16h30 ngày 07/11/2017;

3. Danh sách và Lịch báo cáo Hội nghị: xin mời xem tại đây.

4. Danh sách và Lịch báo cáo Hội nghị (có tên Bài báo cáo, Tên Đề tài và Thày HD): xin mời tải file./.

Đề nghị toàn thể các Anh/Chị NCS tham dự đầy đủ!

Phòng QLĐT Sau đại học

009bet