Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

GIẤY BÁO NHẬP HỌC NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 36 NĂM 2017

Trường Đại học Y Hà Nội đã có Quyết định công nhận trúng tuyển và Giấy báo nhập học cho các ứng viên trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 36 năm 2017: Ngày 16/01/2018: - 14h00 nộp các Giấy tờ nhập học, bao gồm Quyết định cử đi học, Đăng ký làm thẻ Học viên, nộp Học phí năm học 2017 - 2018, .... - 15h00: tập trung tại Hội trường Quốc tế, tầng 3 Nhà A1 để nghe phổ biến Quy chế đào tạo và Kế hoạch học tập toàn khóa.

1. Giấy báo nhập học và mức thu học phí: xin mời xem tại đây.

2. Quyết đinh va Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 36 năm 2017: Xin mời tải file.

Trân trọng Thông báo và Cảm ơn!

Phòng QLĐT Sau đại học