Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI HỌC VÀ XÓA TÊN NCS

Ban Giám hiệu nhà trường đã ra Quyết định cho thôi học và xóa tên khỏi Danh sách nghiên cứu sinh của trường, vì lý do đã hết thời gian học tập nhưng NCS chưa hoàn thành chương trình đào tạo và/hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà trường.

Quyết định và Danh sách Nghiên cứu sinh bị thôi học và xóa tên: Xin mời xem tại đây./.

Phòng QLLĐT Sau đại học