Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đào Đình Thi

Tên Đề tài: “Nghiên cứu hình thái giải phẫu khối bên xương sàng của người Việt ứng dụng trong phẫu thuật nôi soi điều trị viêm mũi xoang mạn tính”.

Thuộc chuyên ngành: Tai Mũi Họng, Mã số: 62720155

Thời gian: 14h00 ngày 19 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng QLLĐT Sau đại học