Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hoàng Mỹ

Tên Đề tài: “Nghiên cứu tần suất, đặc điểm Thalassemia và các bệnh Hemoglobin trong cộng đồng dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long”.

Thuộc chuyên ngành: Huyết học và truyền máu, Mã số: 62720151

Thời gian: 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học