Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo "Kết quả báo cáo Hội nghị khoa học của NCS lần thứ XXIV-2018"

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Kết quả báo cáo Hội nghị khoa học NCS lần thứ XXIV năm 2018 như sau:

1. Kết quả báo cáo khoa học xem chi tiết tại đây.

2. Quyết định khen thưởng xem chi tiết tại đây

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự Lãnh đạo Viện/ Khoa/ Bộ môn, các đơn vị, các Thày/ Cô hướng dẫn Nghiên cứu sinh và toàn thể Nghiên cứu sinh đã tham dự Hội nghị.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_

009bet
1