Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018

Ban Thư ký Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2018 thông báo Lịch báo cáo Hội nghị như sau

1. Tập trung TOÀN THỂ NCS: 13h30 ngày 06/11/2018

2. Nhập Bài báo cáo Power Point vào máy của Ban thư ký: từ 8h30 - 17h30 ngày 06/11/2018;

3. Danh sách và Lịch báo cáo Hội nghị: xin mời xem tại đây.

Đề nghị toàn thể các Anh/Chị Nghiên cứu sinh tham dự đầy đủ./.

 

Phòng QLLĐT Sau đại học