Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo "Lễ tốt nghiệp và trao bằng" Chuyên khoa cấp II hệ tập trung khóa 30 (2016-2018)

 

Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng kính mời ông (bà) về dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học cho CKII khóa 30 (2016-2018) của Trường Đại học Y Hà Nội, cụ thể:
Ngày 19/12/2018:   
+ 8h00 ngày 19/12/2018: Nhận chứng chỉ, bảng điểm và tập dượt cho buổi lễ.
+ 13h30 đến 17h00 ngày 19/12/2018: Lễ tốt nghiệp và trao bằng.
+ Địa điểm: Hội trường Lớn- Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 
 
Để công tác chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tốt, đề nghị các học viên Sau đại học phản hồi các thông tin sau:
1. Họ và tên học viên:................................Chuyên ngành đào tạo:.....................................
2. Có về dự Lễ trao bằng?              Có                                          Không 
3. Có cần nhận giấy mời?               Có                                          Không 
4. Có đăng ký người nhà đến dự?  Có                                          Số lượng:....................
 
 
Nhà trường sẽ công bố vị trí ngồi trong hội trường, quy trình nhận bằng và các thông tin khác tại website của sau đại học: www.sdh.hmu.edu.vn trước ngày 14/12/2018, học viên phải xem trước khi đến dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng. Những học viên không đến tập dượt vào buổi sáng sẽ không được dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng vào buổi chiều. Nhà trường chỉ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các học viên có gửi lại phản hồi, giấy mời chính thức sẽ được gửi sau khi nhà trường nhận được thông tin phản hồi của học viên.
 
 
Trân trọng./.
 
Thông báo xem tại đây
Giấy mời xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_