Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đào Thị Bích Ngọc

Tên Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của chức năng nhận thức sau nhồi máu não và một số yếu tố liên quan”.

Thuộc chuyên ngành: Thần kinh, Mã số: 62720147

Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nộ

Phòng QJĐT Sau đại học