Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA NCS LẦN THỨ XXV

Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên cho Nghiên cứu inh vào tháng 11 hàng năm. Chào mừng kỷ niệm 117 năm thành lập trường, Hội nghị khoa học của Nghiên cứu sinh lần thứ XXV được tổ chức ngày 19/11/019 đã thành công tốt đẹp.

Kết quả Hội nghị theo các tiểu ban: Xem tại đây

Quyết định khen thưởng báo cáo viên đạt giải: xem tại đây

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_