Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thi chứng chỉ ngày 28-12-2109

Dành cho CKI khóa 24, CKII khóa 33, một số CK2 khóa 32 (thi lần 2)

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho các học viên Sau đại học như sau: 

1. Đối tượng:

     - CKI - K24: thi chứng chỉ Cơ sở 1.

     - CKII - K33: thi chứng chỉ Cơ sở 2 

     - CKII - K32 (một số): thi chứng chỉ Cơ sở (lần 2)

2. Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30, ngày 28/12/2109 (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường Hồ Đắc Di. 

     - Nhóm thi chứng chỉ Miễn dịch - Sinh lý bệnh: xem lịch tại Trung tâm Khảo thí - Nhà A6

3. Danh sách phòng thi

- CKII: xem chi tiết tại đây

- CKI: xem chi tiết tại đây

- Sơ đồ phòng thi khu vực giảng đường Hồ Đắc Di xem tại đây

Lưu ý:

- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong trường hợp chưa có thẻ). 

- Mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi dù chưa sử dụng vẫn bị đình chỉ thi. Học viên vi phạm quy chế, Nhà trường sẽ gửi quyết định kỉ luật về cơ quan công tác.

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi.

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học