Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách thí sinh dự thi CKI khóa 25 năm 2020

Danh sách thí sinh dự thi CKI khóa 25 năm 2020

Thí vào file đính kèm sau xem thông tin của mình nếu có sửa chữa xin gửii vào email lannguyensdh@hmu.edu.vn trước ngày 27/7/2020. Nếu sau ngày đó thí sinh không có sửa chữa gì coi như đã đồng ý với những thông tin đó.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1