Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

PHIẾU KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của thí sinh và cán bộ tham gia công tác thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội gửi tới các bạn thí sinh dự thi “PHIẾU KHAI BÁO Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19”. 

Các thông tin thu thập không nhằm loại bỏ bất cứ thí sinh nào ra khỏi danh sách dự thi, mà chỉ phục vụ cho việc Hội đồng tuyển sinh có phương án tổ chức thi dự phòng phù hợp, đảm bảo công bằng trong cơ hội thi và trúng tuyển đối với tất cả các thí sinh. Hội đồng đề nghị tất cả thí sinh tham dự kỳ thi phải thực hiện phiếu khai báo này, hạn cuối cùng hoàn thành phiếu 23h00 ngày 10/8/2020. Mọi câu hỏi xin gửi về sdhhotline@hmu.edu.vn

QRCODE 

Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học