Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch bảo vệ luận văn năm 2020

Lịch bảo vệ luận văn năm 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2019-2020, Ban Giám hiệu thông báo đến các V/K/BM và học viên sau đại học lịch bảo vệ luận văn năm 2020 cho các đối tượng Cao học khóa 27, Chuyên khoa cấp II khoá 32 và Bác sĩ Nội trú khóa 43
 
Thời gian bảo vệ luận văn: bắt đầu từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 15/12/2020
 
Đề nghị các Đơn vị:
- Thông báo lịch bảo vệ đến từng học viên và Thầy, Cô hướng dẫn khoa học;
- Gửi hồ sơ của học viên về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trước ngày bảo vệ luận văn muộn nhất là 15 ngày;
 
Hồ sơ xin bảo vệ của mỗi học viên gồm:
- Luận văn đúng quy cách (bìa mềm có gáy) có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn;
- Danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu gồm 07 thành viên, không bao gồm giáo viên hướng dẫn) (của Viện/Khoa/BM);
- Nhận xét quá trình học tập (của Viện/Khoa/bộ môn);
- Nhận xét quá trình làm luận văn (của giáo viên hướng dẫn);
- Lý lịch khoa học của học viên (mẫu trên website), tự khai có xác nhận của cơ quan công tác. Bác sĩ nội trú, học viên diện tự do để trống phần xác nhận;
- Bản sao (không cần công chứng) bằng tốt nghiệp đại học;
- Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hóa đơn, giấy xác nhận bản photo không cần công chứng) và lệ phí bảo vệ luận văn;
- Bài báo/công trình nghiên cứu: 
+ Bài báo: photo trang bìa tạp chí, trang mục lục và toàn văn bài báo;
+ Giấy xác nhận được chấp nhận đăng bài: photo giấy xác nhận đăng bài và toàn văn bài báo đã gửi cho tạp chí.
+ Đề tài: quyết định giao; quyết định/biên bản nghiệm thu đề tài;
- Danh sách đối tượng nghiên cứu có xác nhận của cơ quan nơi thu thập số liệu;
 
Nhà trường chỉ nhận và ra quyết định thành lập Hội đồng bảo vê luận văn cho các học viên đã đủ điều kiện để bảo vệ và nộp đủ các giấy tờ theo đúng quy định
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
ThS. Nguyễn Hồng Tươi; ĐT: 0941631101; emai: hongtuoi95@hmu.edu.vn, phụ trách khối đào tạo Chuyên khoa cấp II;
ThS. Đỗ Thu Linh; ĐT: 0912745515; email: thulinhdo@hmu.edu.vn, phụ trách khối đào tạo Bác sĩ nội trú;
TS. Nguyễn Hoàng Thanh; ĐT: 0988435632; email: nguyenhoangthanh@hmu.edu.vn, phụ trách khối đào tạo Cao học.
 
Trân trọng./.
 
Công văn thông báo lịch bảo vệ luận văn xem tại đây
 
Lịch bảo vệ luận văn sau đại học tại Trường Đại học Y Hà Nội xem tại đây
 
Lịch bảo vệ luận văn sau đại học tại Bộ môn xem tại đây