Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH BSNT KHÓA 45 NĂM 2020

Chào các bạn thí sinh

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh SĐH năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đăng ký chọn chuyên ngành đào tạo BSNT cho các thí sinh đạt điểm sàn, như sau:

1. Thời gian: Từ 13h00 - 18h00

2. Đại điểm: Hội trường Lớn - Đại học Y Hà Nội

3. Chương trình thực hiện, xem tại đây.

4. Danh sách và vị trí xếp chỗ tại Hội trường lớn, xem tại đây.

5.  Quy trình hướng dẫn thực hiện, xem tại đây.

6. Quy trình khai báo y tế và sàng lọc các yếu tố dịch tễ, xem tại đây.

7. Sơ đồ Hội trường Lớn, xem tại đây.

8. Video hướng dẫn thực hiện, xem tại đây.

Các bạn tham dự chương trình đăng ký chuyên ngành đào tạo BSNT phải có mặt tại địa điểm trên trước 30p để thực hiện quy trình kiểm tra và sàng lọc y tế.

Trân trọng./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_