Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách BSNT khóa 45 thi ngày 7 tháng 11 năm 2020

Danh sách thi Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 07 tháng 11 năm 2020 như sau:

Thời gian: 7h45 ngày 07/11/2020 (thứ Bảy)

Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B3, B4, B4 mới

Đối tượng: BSNT khóa 45, 44 

Danh sách thi xem tại đây

Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 324 tầng 3 nhà A1 trước 14h00 ngày 06/11/20 nếu có sai sót xin phản hồi lại.

Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách

Chúc các học viên thi tốt

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_