Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách học viên SĐH thi ngày 28 tháng 11 năm 2020

Danh sách thi
 
Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 28 tháng 11 năm 2020 như sau:
 
     Thời gian: 7h45 ngày 28/11/2020 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B3, B4, B4 mới 
     Đối tượng: CH28 và CH29; BSNT khóa 44-45
     Danh sách học viên Cao học thi xem tại đây
     Danh sách học viên BSNT thi xem tại đây
 
 
Học viên phải xem trước danh sách thi và các thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 324 tầng 3 nhà A1 trước 14h00 ngày 26/11/20 nếu có sai sót
 
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan
 
Chúc các học viên thi tốt
 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet