Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ Ngoại ngữ cho lớp CKI khóa 25, CKII khóa 34 sáng 8,9/5/2021 (Thứ 7, chủ nhật)

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ Ngoại ngữ cho lớp CKI khóa 25, CKII khóa 34 sáng 8,9/5/2021 (Thứ 7, chủ nhật)

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho lớp CKI khóa 25, CKII khóa 34 sáng 8,9/5/2021 (Thứ 7, chủ nhật)

1.Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30 và 13h30, ngày 08, 09/5/2021

     - Khu Giảng đường Nhà B4 mới, B3,  HĐD và B4

  2. Danh sách phòng thi: 

    - Ngày 08/5/2021

       + Thi (Nghe- Hiểu) tại GĐ B4: xem DS tại đây

       + Thi (Đọc - Viết) tại Nhà B4 mới , B3 và HĐD: xem DS tại đây

   - Ngày 09/5/2021 thi (Hội - Thoại) xem DS tại đây

  Lưu ý:

1. Để đảm bảo phòng chống dịch:

- Học viên tập trung ở ngoài phòng thi có mặt 15 phút trước khi thi, mỗi học viên giữ khoảng cách an toan ftheo quy định, luôn đeo khẩu trang Y tế trước khi đến khu vực thi và trong suốt quá trình thi

- Học viên sát khẩu tay bằng dung dịch sát khuẩn trước cửa phòng thi

- Khi nộp bài thi: Học viên lau bề mặt máy tính bàn phím (nếu dùng), bằng dung dịch sát khuẩn và giấy khô, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi ra khỏi phòng thi.

- CBCT điều phối cho lần lượt từng Học viên ra khỏi phòng thi, đảm bảo giữ khoảng an toàn theo quy định. Học viên lấy đồ dùng cá nhân, đi bằng cầu thang bộ ra khỏi khu vực thi theo hướng dẫn của cán bộ giám sát, đảm bảo giữ khoảng cách theo quy đinh

- Thực hiện khai báo y tế theo đường link đã gửi

-  Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần thông báo ngay cho nhóm trưởng và nhóm trưởng thông báo cho quản lý lớp.

2. Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi

3. Học viên mang thẻ học viên hoặc CMND để được vào phòng thi

4. Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi thông báo về cơ quan công tác

Chúc các học viên thi tốt./.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1