Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai tổ chức kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021 trong thời gian dự kiến từ 09-16/10/2021. 

1. Thông báo của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học , xem tại đây

2. Yêu cầu tất cả thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi hoàn thành phiếu khảo sát thông tin y tế trước 17h00 ngày 2/10/2021 tại https://forms.gle/NVKxS59UaSvg4sdc8

3. Thí sinh cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong phạm vi 72 giờ trước khi vào phòng thi theo 2 phương thức:

- Đăng ký tham gia xét nghiệm mẫu gộp (5 người) và nộp phí xét nghiệm theo quy định thu phí của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi trả cho thí sinh dự thi theo danh sách chuyên ngành dự thi;

- Thí sinh không đăng ký xét nghiệm mẫu gộp tại trường cần xuất trình minh chứng kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong phạm vi 72 giờ trước khi vào phòng thi theo quy định. Xét nghiệm cần được thực hiện bởi một cơ sở y tế được Bộ y tế cho phép xét nghiệm và công bố kết quả.

4. Thực hiện khai báo y tế qua Bluzone hoặc Sổ sức khỏe điện tử để quét Qr Code check in khi đến tập trung và tham dự kỳ thi.

5. Khuyến khích thí sinh thực hiện quy định về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ để có thể giảm thời gian cách ly (nếu có) theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế.

6. Quy trình và thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo công khai tại cổng thông tin sau đại học http://sdh.hmu.edu.vn, đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật và theo dõi các thông tin, lịch trình tập trung, tổ chức thi tại cổng thông tin và từ nhóm trưởng các nhóm chuyên ngành.

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2021 đề nghị tất cả thí sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung thông báo trên đây ./.

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021_