Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo về việc hướng dẫn tham gia tuyển sinh chương trình phối hợp đào tạo tiến sĩ với Trường Đại học Kanazawa-Nhật Bản năm 2021

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình phối hợp đào tạo tiến sĩ với Trường Đại học Kanazawa-Nhật Bản năm 2021 như sau.

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Kanazawa nhằm đào tạo các chuyên gia y tế, những người có khả năng nghiên cứu độc lập và có tư duy sáng tạo để phục vụ cho các nội dung nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực y tế.

2. Đối tượng đào tạo

Là các giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội đăng kí dự thi chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 và có nguyện vọng theo học chương trình phối hợp đào tạo tiến sĩ giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Kanazawa-Nhật Bản.

3. Các ngành, chỉ tiêu đào tạo

Chỉ tiêu và ngành đào tạo được nhận học bổng trong chương trình đào tạo phối hợp như trong Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ số 574/TB-ĐHYHN của Trường Đại học Y Hà Nội ban hành ngày 29/3/2021.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

 

009bet