Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc rà soát danh sách thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến đủ điều kiện dự thi BSNT năm 2021

Căn cứ thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2021, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đã rà soát hồ sơ đăng ký trực tuyến của các thí sinh và công bố Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú năm 2021, như sau

1. Thông báo của Hội đồng tuyển sinh về rà soát hồ sơ trực tuyến tuyển sinh BSNT

- Nội dung chi tiết, xem tại đây

2. Danh sách thí sinh đăng ký hồ sơ trực tuyến đủ điều kiện, xem tại đây

3. Danh sách thí sinh đăng ký hồ sơ trực tuyến chưa đủ điều kiện, xem tại đây

4. Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh, xem tại đây

Thí sinh có thể gửi thông tin kèm theo giấy tờ bổ sung hoặc minh chứng về Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học theo địa chỉ email: Noitru@hmu.edu.vn, trước 17h00 ngày 24/7/2021. Sau thời gian trên, Hội đồng tuyển sinh không chấp nhận các trường hợp xin bổ sung hoặc thay đổi.

Chúc các bạn sức khỏe và bình an./.

_Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học năm 2021_