Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC _ SỐ 1

Thực hiện thông báo số 2172/TB-ĐHYHN ngày 30/9/2021 của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội về việc tổ chức tuyển sinh trong thời điểm thực hiện chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo tới thí sinh một số nội dung như sau:

1. Thông báo của Hội đồng tuyển sinh (thông báo số 1) về thời gian và các nội dung cần thực hiện, xem tại đây.

2. Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch

- Hướng dẫn phòng chống dịch và xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh tham dự kỳ thi, xem tại đây

- Thí sinh tham dự kỳ thi hoàn thành phiếu điều tra y tế theo địa chỉ gửi kèm thông báo này trước 17h00 ngày 8/10/2021 theo link https://forms.gle/6h4299qsWsVpGnrx6

3. Hội đồng tuyển sinh tổ chức phổ biến quy chế tuyển sinh sau đại học và hướng dẫn đăng nhập, sử dụng máy tính bảng trong thi trắc nghiệm  vào ngày 09/10/2021 cho tất cả thí sinh tham dự kỳ thi

   + Ca 1: 14h00-15h30 đối với thí sinh dự thi CKI và CKII

   + Ca 2: 15h30-17h00 đối vói thi sinh dự thi trình độ thạc sĩ và BSNT

   + Hình thức: Trực tuyến trên Facebook tại địa chỉ Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/daihocyhanoi2014

   + Video hướng dẫn sử dụng máy tính trong thi trắc nghiệm, xem tại đây

   + Để buổi hướng dẫn đạt kết quả mong đợi, đề nghị thí sinh xem trước video hướng dẫn sử dụng máy tính bảng trong thi trắc nghiệm và gửi các câu hỏi liên quan đến kỳ thi từ 06/10/2021 đến 8h00 ngày 09/10/2021 về địa chỉ https://goo.su/8627

4. Quy trình và hiệu lệnh thi, xem tại đây.

5. Danh sách phòng thi và Hướng dẫn phòng chống dịch chi tiết trong các ngày thi sẽ được công bố ngày 10/10/2021 tại cổng thông tin sau đại học và fanpage Trường Đại học Y Hà Nội.

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2021 đề nghị tất cả thí sinh nghiêm túc thực hiện các mốc thời gian theo nội dung thông báo./.

 


 

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Năm 2021_