Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC_SỐ 2

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 trong giai đoạn thực hiện chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới thí sinh tham dự kỳ thi các nội dung sau:

1. Thông báo một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho tuyển sinh sau đại học (số 2) xem tại đây

2. Hướng dẫn phòng chống dịch trong các buổi đến nhận thẻ và dự thi

- Quy trình phòng chống dịch COVID-19 và khu vực chờ.

      + Dự thi CKI, xem tại đây.

      + Dự thi trình độ thạc sĩ, BSNT, CKII, xem tại đây.

- Nhóm thí sinh đăng ký xét nghiệm, có yếu tố và không yếu tố dịch tễ

     + Nhóm không có yếu tố dịch tễ, không xét nghiệm tại trường, xem tại đây

     + Danh sách đăng ký xét nghiệm tại sảnh nhà B (nhóm không có yếu tố dịch tễ), xem tại đây

     + Danh sách đăng ký xét nghiệm tại nhà B3 (có yếu tố dịch tễ), xem tại đây

     + Danh sách không đăng ký xét nghiệm (có yếu tố dịch tễ) tập trung tại B3, xem tại đây

- Phiếu đăng ký xét nghiệm, download tại đây

- Bài Phổ biến quy chế thi, xem tại đây.

- Video hướng dẫn sử dụng thi trên máy tính bảng, xem tại đây.

3. Quy trình, hiệu lệnh và thời gian môn thi

- Quy trình và hướng dẫn nhận thẻ dự thi, xem tại đây

- Quy trình thi, xem tại đây

- Hướng dẫn thi tại Nhà A6 trong thời phòng chống dịch, xem tại đây

- Quy trình thi tại Nhà A6 trong thời phòng chống dịch, xem tại đây

- Số lượng câu hỏi và thời gian cho các môn thi như sau :

    + Môn chuyên ngành/ cơ sở: 120 câu/90 phút

    + Môn Ngoại ngữ: 50 câu/ 60 phút

4. Đính chính thông tin thí sinh và bổ sung ảnh thẻ dự thi

- Thí sinh xem thông tin trong bảng ảnh thẻ dự thi (theo phòng thi), nếu khung ảnh trống, đề nghị thí sinh mang theo 02 ảnh 3x4 và nộp tại khu vực nhận thẻ dự thi

    + Bảng ảnh dự thi CKI_Nhóm 1

    + Bảng ảnh dự thi CKI_Nhóm 2

    + Bảng ảnh dự thi Thạc sĩ_Nhóm 1

    + Bảng ảnh dự thi Thạc sĩ_Nhóm 2

    + Bảng ảnh dự thi BSNT_Nhóm RHM-YHDP-YHCT

    + Bảng ảnh dự thi BSNT_Nhóm Y khoa
 
    + Bảng ảnh dự thi CKII, xem tại đây

- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến, trực tiếp, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học đã thực hiện niêm yết và nhận phản hồi đính chính thông tin từ thí sinh dự thi. Tuy nhiên vẫn còn có thí sinh chưa phản hồi hoặc đã phản hồi thông tin nhưng chưa được đính chính. Vì vậy, để dữ liệu tuyển sinh được chính xác, đề nghị thí sinh sau khi nhận thẻ dự thi, kiểm tra lại các thông tin cá nhân, nếu chưa chính xác, thực hiện phản hồi các thông tin NGAY trong ngày theo link sau: https://forms.gle/Rfb6SgWjHryzryFC9

- Thời gian: Thí sinh nhận thẻ chiều 11/10 cần phản ảnh trước 22h00 ngày 11/10; thí sinh nhận thẻ ngày 12/10 cần phản ảnh trước 22h00 ngày 12/10/2021.

5. Danh sách xếp phòng thi

- Danh sách xếp phòng thi của thí sinh dự thi Chuyên khoa cấp I thi ngày 13/10/2021 và vị trí phòng chờ theo chuyên ngành tại nhà B, xem tại đây

- Danh sách xếp phòng thi của thí sinh dự thi Thạc sĩ thi ngày 14-16/10/2021 và vị trí phòng chờ theo chuyên ngành tại nhà B, xem tại đây

- Danh sách xếp phòng thi của thí sinh dự thi BSNT thi ngày 14-15/10/2021 và vị trí phòng chờ theo chuyên ngành tại nhà B, xem tại đây

- Danh sách xếp phòng thi của thí sinh dự thi Chuyên khoa cấp II thi ngày 15-16/10/2021 và vị trí phòng chờ theo chuyên ngành tại nhà B, xem tại đây

- Sơ đồ thi tại khu vực nhà A6, xem tại đây

6. Dự kiến các mốc thời gian sau tổ chức thi

- Công bố kết quả thi: Ngày 26 - 27/10/2021

- Nhận đơn phúc khảo: Ngày 27 - 28/10/2021

- Chấm và công bố điểm phúc khảo: 29 - 30/10/2021

- Đăng ký chuyên ngành dự thi BSNT: 09/11/2021

- Công bố trúng tuyển: 15 - 16/11/2021

- Tổ chức nhập học: 22/11/2021

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2021 đề nghị tất cả thí sinh nghiêm túc thực hiện các nội dung thông báo trên đây ./.

 

 

_HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021_